Calender of Events

Current Events

People

Right to Information

Contact us

ಕರಾವಿಪ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ,
ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

 ಕರಾವಿಪ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

 ಕರಾವಿಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ  ಪಟ್ಟಿ

 ಕರಾವಿಪ ದಾನಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ
 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ದಿನಾಂಕ 06.03.2016ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30ಗಂಟೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕರಾವಿಪದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ 11ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಆಂದೋಲನ : 2014-15

ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯ : ಮರುಭೂಮೀಕರಣ, ಭೂಸವೆತ ಹಾಗೂ ಅನಾವೃಷ್ಠಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ

Click on this link for details ...

NEAC 2013-14 ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಾಗೂ
ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ

- - -

ಅನುಬಂಧಗಳ ವಿವರಗಳು...

Click on this link for details ...